Denkwerk gaat vooraf aan effectief tekstwerk. Elke tekst is immers bedoeld om iets te communiceren. Deze boodschap moet helder zijn voor uw doelgroep. In het voortraject bepalen we - samen met u - wat precies het doel is. De verpakking en de toon van de tekst verdienen eveneens aandacht.

 •   teksten in de Nederlandse en / of Friese taal
 •   het hele traject - van idee tot en met uitvoering
 •   persoonlijk contact, korte lijnen, duidelijke afspraken
 •   meedenken & -ontwikkelen in de vorm van een klankbordconsult
 •   jarenlange ervaring met schrijven, corrigeren en redigeren
 •   ...en mei ús hoege jo jo net te ferbrekken!

Bersa Tekstwerk verzorgt het schrijven, redigeren en corrigeren van teksten. Het kan gaan om bestaande teksten waarvan een samenvatting nodig is. Of een tekst van een brochure waarvan een beknopte webversie gewenst is. Maar ook ideeën, plannen of visies, die u duidelijk op papier wilt hebben...

Wij schrijven vooral teksten vanuit de marketing-gedachte. Meedenken over zaken als positionering en strategie-ontwikkeling zijn dan ook geïntegreerd in onze dienstverlening. De pragmatische aanpak staat voorop. Zo kan het handig zijn ons in te schakelen als observator, tijdens het bedenken en ontwikkelen van campagnes en activiteiten.

 •   publiciteit, zoals mailings, advertenties en persberichten
 •   artikelen, recensies, interviews, nieuwsbrieven
 •   redigeren, corrigeren en actualiseren van websites
 •   posters, presentatiemateriaal en brochures
 •   verslaglegging van brainstorm- en heisessies
 •   notulen, verslagen, rapporten, communicatieplannen

Bersa Tekstwerk richt zich met name op organisaties in de culturele sector in en voor Friesland. Dat omvat zowel overheid en non-profit als stichtingen en bedrijven met een commercieel doel. Wij werken samen met specialisten voor o.a. grafische vormgeving, drukwerk en vertalingen in het Fries.